Úřední dny výboru

                          O Z N Á M E N Í   N Á J E M N Í K ŮM

Od 1.1.2022 budou úřední dny výboru společenství vždy každé třetí úterý v měsíci od 19.00 hod do 20.30 hod.

Případné hlášení poruch, které nejsou brány jako havárie můžete nahlásit na naši e-mailovou adresu
spolecenstvi65@seznam.cz nebo vhozením lístku s popisem závady nebo dotazu do naší poštovní schránky.

V případě havárie kontaktujte ihned někoho ze členů výboru kdykoli.

 

Ostrava dne 4.1.2022                                                                                                           výbor společenství