Informace – 2013

Vážení nájemníci,

Rádi bychom se s Vámi podělili o tom,co špatného se na našem domě objevuje.V této době se opět jako v minulosti začíná projevovat ona zlá vlastnost některých nájemníků.Je to hlavně závist,pomlouvání a nezájem o dění na domě.

Tyto nešvary se již v minulosti objevovali.Vše bylo špatné,nic se nedělalo dobře,mluvíme zde o práci výboru domovní samosprávy a nikdo neměl zájem cokoli pro dům dělat.Tuto část společného soužití jsme ale přežili jen díky několika lidem,kterým nebylo jedno,jak se tady žije.Vzpomeňte si jen,kolik lidí se zúčastňovalo brigád.Byli to vždy jedni a ti samí lidé.Ostatní poznali,že pomlouváním nic nezmůžou a zvítězí zdravý rozum.

Časem se ale i lidé odstěhovali a přišli noví.Zavládl tady klid a pracovalo se líp.Dnes se situace opakuje.Jsou mezi námi opět lidé,kteří se nastěhovali později a dovedou pouze kritizovat.

Z nájemníků se stala většina vlastníky bytů a doba nás přiměla i ze zákona utvořit společenství vlastníků.Jaká to byla práce jsme Vám na shromáždění říkali.Byl ustaven výbor,který jste si svobodně zvolili.Sami ve výboru jsme si říkali,že to nebude problém.Opak byl pravdou.Začínali jsme s tím nejhorším.Zajistit už rozpracovanou akci revitalizace domu a s tím i další práce na domě.Byl to nepředstavitelný kolotoč jednání s dodavateli a bankami.Mnohokrát jsme jednali na výboru do půlnoci,kde jsme projednávali smlouvy .Nakonec se nám podařilo to,proč jsme se do toho dali.Podařilo se nám snížit rozpočet na stavbu a ještě jsme do této akce zařadili další vylepšení v domě.Zajistili jsme satelitní příjem do všech bytů,ve všech bytech jsme instalovali internet a dohodli jsme se na montáži kamerového systému.Kamerový systém nám dal opravdu zabrat.Probíhalo mnoho jednání s úřadem pro ochranu osobních údajů,museli jsme každou kameru zdůvodnit.Nakonec jsme dostali registraci a mohli jsme systém spustit.

Vyjednali jsme nejmodernější výtahy,které již nejsou tak hlučné,protože nepoužívají převodovku s brzdou,to byl hlavní důvod hlučnosti.Momentálně máme problémy s hlučností výtahových dveří.Tato věc je nahlášena jako reklamace a je v řízení.Na dveře se přijedou podívat přímo z výrobního závodu z Německa.

Podařilo se nám refinancovat náš úvěr.Přešli jsme do jiné banky a zkrátili jsme dobu splácení,snížili splátky a hlavně ušetřili dost peněz.

Všechny tyto jednání byly velice náročné na čas a tak se také stávalo,že jsme udělali i nějaké chyby.

A opět se na našem domě objevily špatnosti.Závist,zloba a pomluvy.Nebudeme již zde hovořit o anonymech.Jednou z nájemníků je p.Zábelová,které snad vadí vše,co se na domě provádí.V loňském roce napadla výbor,že jsme mafie,která si dělá v domě co chce a že se snažíme vytunelovat dům.Připadá nám to úsměvné,protože všechny finance jsou dostupné všem a kdykoli je možno prohlédnout si financování.A navíc naše finance spravuje smluvně SBD Poruba a my sami nemáme možnost jakékoli manipulace s penězi.Podle jejího sdělení mají nájemníci strach cokoli říkat proti výboru SVJ.Situace byla tak napjatá,že jsme uvažovali o podání trestního oznámení.Nechtěli jsme ale vést vše ihned do extrémů.Dnes zjišťujeme,že to byla chyba.Důrazně upozorňujeme,že členové ani výbor nebude nečinný k takovým projevům pomluv a bude konat v souladu se zákonem.Zároveň apelujeme na všechny,aby ignorovali tyto pomluvy a aby opět zvítězil zdravý rozum.Nedávejme takovým lidem místo kolem sebe.

 

 

Co se týče pořádku a klidu v domě:

 

Nejhorší situace v domě je ve 3 N.P.,kde jsou velice často rozbité výplně ve dveřích a dělicích stěnách.Nemluvě o popsaných a „počůraných“ schodech a zdech.Oprava těchto věcí nás stojí nemalé peníze.V každém případě je nutné,pokud se bude něco dít v tomto patře,napsat dopis na obecní úřad,nemusíte se podepisovat,a ten zajistí nápravu.Je třeba ale neustále psát.Za ničení našeho majetku je zodpovědný majitel bytu,se kterým bude následně provedeno správní řízení a pokud nebude sjednána náprava bude přikročeno k finančním sankcím.Právě proto jsme si na shromáždění odsouhlasili montáž kamery,která bude monitorovat inkriminované místo a záznam může být poskytnut k dalším jednáním.Čím více si budete stěžovat,tím dříve dosáhneme klidu.

Při poslední požární kontrole nám bylo sděleno,že není funkční nouzové osvětlení a je porušován požární řád tím,že na poschodích u bytů jsou umístěny různé věci.Nábytek ,skříňky a pod.Jedná se o únikový prostor,kde nesmí být nic postaveno.Hrozila nám pokuta ve výši 250.000,–Kč.

V dnešní době je již namontováno nové nouzové osvětlení,které splňuje všechny požadavky PO.

Na základě elektro revizí jsme povinni vyměnit hlavní stoupací vedení v domě.Mělo se to provádět ještě letos.Vzhledem k tomu,že by bylo nutné vypnou přívod el.energie v celém domě dopoledne každý den v týdnu,jsme se rozhodli tuto akci,která se měla provádět začátkem prosince přesunout na březen příštího roku.Bohužel je to nepříjemný zásah do života v domě,ale z bezpečnostních důvodů se to musí provést.Žádáme Vás proto o shovívavost při provádění těchto prací.

Na závěr této informace bychom Vám chtěli říct,že výbor SVJ je tady pro Vás.Pokud budete mít jakékoli připomínky jak k výboru,tak k dění v domě,neváhejte a přijďte nás informovat.Nestavíme se do role nadřazených,jak to roznáší někteří nájemníci,ale do role obhájců Vašich práv.

Rádi si poslechneme Vaše názory a přeneseme je do praxe.Není pravda,že jsme klan v domě,kterého se musí nájemníci bát.Je to jen výmysl chorobných myslí některých našich spolubydlících.

Musíme důrazně říct,že přilepené lístky se stížnostmi ,které nejsou podepsány nemůžeme řešit,protože nevíme s kým jednat.S anonymy nekomunikujeme.

Věříme,že těmito informacemi jsme Vás informovali naši práci ve výboru a sami si uděláte svůj obrázek o některých našich nájemnících.

V žádném případě již nebudeme komunikovat anonymně a budeme vždy uvádět jména těch,kteří se budou snažit rozvracet klid v domě a šířit nesmyslné pomluvy v jakémkoli znění.

Je přece zbytečné dělat si navzájem problémy.My jako výbor společenství jsme nikdy nešli proti Vám a vždy jsme se snažili a budeme se snažit Vám pomoci v jakémkoli problému.Mnoho nájemníků,kteří se v minulosti na nás obrátili byli spokojeni s vyřešením podaných problémů.

Uvítáme jakýkoli podnět a připomínku ke zlepšení naši práce.

 

Výbor Společenství Francouzská 65