Parkovani – informace

Zástupce nájemníků protějšího domu p.Holek inicioval jednání na Úřadě městského obvodu Poruba,týkající se rozšíření parkovacích míst v areálu našich domů.Výsledkem bylo několik připomínkových jednání na úřadě ze kterých vznikl návrh na stavbu rozšíření parkovišť.Na přiloženém výkrese je vidět návrh na parkoviště kolem našeho domu.Na zadním parkovišti bude zrušen středový travnatý pruh a automobily budou stát ve čtyřech řadách proti sobě.Další návrh počítá s vybudováním parkoviště P16 a P14.Byl také podán návrh na přemístění kontejnerů na odpad blíže k ul.Francouzská.

parkoviste0001

Parkování připomínky

 Společenství Francouzská 65 Francouzská 6019/65

708 00 Ostrava – Poruba

Úřad městského obvodu Poruba

p.Gregor

Věc:vyjádření k systému parkování ul.Francouzská

Po provedení průzkumu a diskusí s nájemníky našeho domu,byly podány následující připomínky k situaci parkování u bytového domu Francouzská 6019/65 takové:

Nájemníci nesouhlasí se stavbou parkoviště P16,které zasahuje do blízkosti dětského hřiště a pod balkony našeho domu.Taktéž nesouhlasí s pokácením stromů v blízkosti hřiště pro děti.Je to jediné místo,kde je možno při hlídání dětí být ve stínu.Vzhledem k tomu,že parkoviště je v těsné blízkosti hřiště,je zde nebezpečí ničení automobilů při hrách s balóny.Toto parkoviště by bylo podle našeho názoru poloprázdné a tedy zbytečné.

Naše rozhodnutí je toto parkoviště č.P16 nebudovat.

Na dětském hřišti by bylo nutné postavit nové pískoviště větších rozměrů,protože zrušením všech ostatních pískovišť se všichni přesunou na toto původní,které by svou kapacitou nestačilo.

Další připomínka je ta,že likvidací betonových zdí v celém areálu všech domů byly odstraněny veškeré lavičky,které nyní chybí.Proto by bylo doplnit v tomto areálu i lavičky.Úřad by měl přehodnotit také postavení odpadkového koše před domem Francouzská 6019 a přemístit jej k dětskému hřišti.Nynější poloha je nesmyslná.

Nájemníci také nesouhlasí s přemístěním kontejnerového stání K1 blíže k ulici Francouzská.Lepší řešení je ukrýt kontejnery do dřevěného boxu jako to je v areálu Nové Poruby u soudu.

Nájemníci našeho domu budou prosazovat,aby byly naše připomínky akceptovány.

Ostrava-Poruba dne 18.6.2013 Výbor společenství Francouzská 65

 Bankovní spojení: ČSOB Ostrava č.ú.249181871

IČO 29391971

Společnost je zapsaná u Krajského soudu Ostrava v oddílu S,vložka č.7369

parkoviste0001