Parkovani – informace

Zástupce nájemníků protějšího domu p.Holek inicioval jednání na Úřadě městského obvodu Poruba,týkající se rozšíření parkovacích míst v areálu našich domů.Výsledkem bylo několik připomínkových jednání na úřadě ze kterých vznikl návrh na stavbu rozšíření parkovišť.Na přiloženém výkrese je vidět návrh na parkoviště kolem našeho domu.Na zadním parkovišti bude zrušen středový travnatý pruh a automobily budou stát ve čtyřech řadách proti sobě.Další návrh počítá s vybudováním parkoviště P16 a P14.Byl také podán návrh na přemístění kontejnerů na odpad blíže k ul.Francouzská.

parkoviste0001

Parkování připomínky

 Společenství Francouzská 65 Francouzská 6019/65

708 00 Ostrava – Poruba

Úřad městského obvodu Poruba

p.Gregor

Věc:vyjádření k systému parkování ul.Francouzská

Po provedení průzkumu a diskusí s nájemníky našeho domu,byly podány následující připomínky k situaci parkování u bytového domu Francouzská 6019/65 takové:

Nájemníci nesouhlasí se stavbou parkoviště P16,které zasahuje do blízkosti dětského hřiště a pod balkony našeho domu.Taktéž nesouhlasí s pokácením stromů v blízkosti hřiště pro děti.Je to jediné místo,kde je možno při hlídání dětí být ve stínu.Vzhledem k tomu,že parkoviště je v těsné blízkosti hřiště,je zde nebezpečí ničení automobilů při hrách s balóny.Toto parkoviště by bylo podle našeho názoru poloprázdné a tedy zbytečné.

Naše rozhodnutí je toto parkoviště č.P16 nebudovat.

Na dětském hřišti by bylo nutné postavit nové pískoviště větších rozměrů,protože zrušením všech ostatních pískovišť se všichni přesunou na toto původní,které by svou kapacitou nestačilo.

Další připomínka je ta,že likvidací betonových zdí v celém areálu všech domů byly odstraněny veškeré lavičky,které nyní chybí.Proto by bylo doplnit v tomto areálu i lavičky.Úřad by měl přehodnotit také postavení odpadkového koše před domem Francouzská 6019 a přemístit jej k dětskému hřišti.Nynější poloha je nesmyslná.

Nájemníci také nesouhlasí s přemístěním kontejnerového stání K1 blíže k ulici Francouzská.Lepší řešení je ukrýt kontejnery do dřevěného boxu jako to je v areálu Nové Poruby u soudu.

Nájemníci našeho domu budou prosazovat,aby byly naše připomínky akceptovány.

Ostrava-Poruba dne 18.6.2013 Výbor společenství Francouzská 65

 Bankovní spojení: ČSOB Ostrava č.ú.249181871

IČO 29391971

Společnost je zapsaná u Krajského soudu Ostrava v oddílu S,vložka č.7369

parkoviste0001

Informace o dopise společnosti ČEZ

Někteří nájemníci,hlavně garsonky,dostali v těchto dnech dopis,ve kterém společnost ČEZ upozorňuje odběratele energie o neoprávněném odběru.Při výměně jističů na našem domě firma provádějící tyto výměny požádala skupinu ČEZ o nahlášení odběrného proudu pro každý byt.Bylo to z důvodu velké nečitelnosti údajů na původních starých jističích.Vzhledem k tomu,že byla podepsána smlouva s firmou,která vše prováděla a ČEZ nedodal podmínky odběru,byly všechny jističe vyměněny podle současných nových norem za jističe s hodnotou 25A.Po urgencích na dodavatelské firmě ČEZ nám stále nebyly tyto odběry nahlášeny.V tomto čase se na společnosti prováděly personální změny a zřejmě byl tento požadavek zapomenut.Nyní při výměně el.hodin byly tyto rozdíly zjištěny.Místo toho,aby ČEZ dodal odběrové podmínky,poslal tyto dopisy.Ihned jsme kontaktovali firmu,která prováděla výměnu,aby vše dala to správného stavu.Firma již obdržela tyto údaje a jističe bude měnit podle jednotlivých smluv.

Takže na tento dopis nereagujte.

Společnost ČEZ zároveň doporučila,aby nájemníci zvážili možnost navýšit si odběr na 25A,což je dnes běžné hlavně u tří pokojových bytů.A to proto,že v bytech je instalováno stále více spotřebičů (pračky,myčky,mikrovlnky,keramické desky),které zvyšují spotřebu.Staré jističe byly ve většině případů vadné a nereagovaly správně.Proto se může stát,že výměnou jističe za původní,třeba 20A,nebude tento jistič schopen tak velkou proudovou zátěž unést a bude vypínat.Je to na zvážení majitele bytu.Za navýšení se platí 200,–Kč za každý 1 ampér jednorázově.Je nutno o navýšení požádat ČEZ a zároveň oznámit tento požadavek na výbor SVJ.To proto,aby se zbytečně neměnil jistič za jiný a potom zpět za silnější.

25.3.2013 výbor SVJ