Práce na rekonstrukci bytu

Upozorňujeme nájemníky, . . .

Práce na rekonstrukci bytu

Upozorňujeme nájemníky, kteří provádějí různé opravy v bytech, které jsou hlučné, že je nutné dodržovat stanovy společenství. Hlučné práce se nesmí provádět po 18.00 hod. O sobotách jen od 9.00 do 12.00 hod a v neděli a o svátcích je jakákoli práce zakázána!!

Rekonstrukce musí být předem nahlášena na výbor SVJ a odsouhlašena. Pokud se tak nestane, budete nahlášeni na úřad Poruba – stavební odbor s tím, že provádíte černou stavbu, za kterou hrozí dosti vysoká pokuta. Podmínky rekonstrukcí v bytech, jsou vyvešeny ve vývěsce v přízemí.

Výbor SVJ

Zásady_pro_provádění_úprav

Napsat komentář