Informace pro nájemníky používající internet EVKANET

Pro zkvalitnění přenosu dat a rychlejšímu internetovému spojení po optické síti je v provozu nové zařízení.Z tohoto důvodu bude ke dni 31.12.2012 odpojeno stávající zařízení napojené do původních zásuvek nebo vedení.

Bude nutné přepojení na nově vybudovanou síť.V praxi to znamená přepojit přívodní kabel ze staré zásuvky na novou,nebo odpojit přívodní kabel a zapojit nový do nové zásuvky.

V případě,že původní kabel z důvodu jeho délky nebude možné použít,nabízíme možnost dodání nového kabelu s tím,že si ho připravíte od zásuvky až k zařízení a následně na něj namontujeme nové konektory.

Požadovanou délku kabelu a montáž koncovek zajistí p.Filip ml. po dohodě termínu.Je nutná osobní domluva.

Kabely jsou zajištěny ze zůstatkových zbytků po montáži celé sítě v domě a neplati se za ně.

Od 1.1.2013 již nebude možný provoz na starém vedení.Staré zařízení bude firmou Evkanet zdemontováno a odvezeno.

Informace o výtazích

Byla dokončena rekonstrukce malého osobního výtahu na nový nákladní-červený.Ten byl po zkušební době převzatý a dán do normálního provozu.

Druhý nákladní výtah-modrý byl dokončen,ale do dnešního dne není předán do trvalého provozu.Je tedy stále v omezeném zkušebním provoze.Je to dáno tím,že po vyčistění starých vodítek bylo zjištěno,že na původních vodítkách jsou ve spojích vylomeny jejich spojovací části.Výtah by potom nejezdil potichu,což je znát nyní, a navíc by se ve spojích zadrhoval.Proto je nutno vodítka vyměnit.Nové vodítka jsou již v šachtici a držáky má Liftcomp.Takže v nejbližší době dojde k odstávce modrého výtahu po dobu výměny vodítek.

Následně bude výtah odzkoušen a dán do plného užívání.

Tím dojde ke změnám v přivolávání výtahů.Oba budou opět zpřaženy.To znamená,stisknete-li kterékoli tlačítko jízdy,přijede k Vám nejbližší výtah.Volte vždy ten směr jízdy,kterým chcete jet.

Ve výtahu NEKUŘTE.V případě kouření zareaguje čidlo ,výtah sjede do nejbližší stanice a zůstane do odvětrání stát.Druhý výtah nepřivoláte.

Chcete-li sjet do sklepa je nutno přiložit výtahový čip na platovou plošku s blikající LED diodou a poté stisknout tlačítko do sklepa.Potom výtah sjede do sklepa.Ve sklepě se výtah přivolává stisknutím tlačítka.

O spuštění a převzetí výtahu a jejich kompletním předání Vás budeme včas informovat.

Chraňme si náš majetek.Rekonstrukce stála mnoho našich peněz.Pořádek je vizitka nás všech.

Ú K L I D D O M U

Jak jste si všichni všimli,po celou dobu stavby na našem domě neprobíhal úklid a požádali jsme Vás o udržování pořádku.Na některých podlažích to bylo vpořádku,ale někde jsou nájemníci,kterých se pořádek asi netýká.

 

V dnešní době je již stavba ukončena.Na naši schůzi se odhlasovalo zrušení smlouvy s původní agenturou,protože jsme s ní nebyli spokojeni.Vyvstaly nutně dotazy,kam šly peníze na úklid a proč se poplatek nepřestal vybírat.Změna nájmu (zrušení poplatku a jeho znovunavedení) je spoplatněna služba pro SBD a v podstatě to několikrát do roka ani není možné.Peníze,které se vybíraly nešly nikomu do kapsy,ale do společného fondu a byly převedeny do fondu oprav.Takže to jsou stále naše peníze.

V dnešních dnech se již úklid provádí.Tento úklid provádí paní Grimmová,na kterou se můžete obracet v případě stížnosti k úklidu.

Úklid se provádí přesně podle regulí.Uklízí se 1× týdně,není pevně stanoven den ani hodina úklidu.

Žádáme Vás o dodržování pořádku v domě.Nevyhazujte letáky ve vestibulu na zem.Nikdo není povinen to uklízet.Pokud letáky nechcete,napište si na schránku,že Vám je nemají vhazovat.

Dále upozorňujeme,že odkládání domovního odpadu (smetí) na chodbu domu je proti hygienickým normám a ohrožuje zdraví lidí,nemluvě o tom,že se zde mohou objevit myši nebo potkani,jak to bylo v dřívější době.Také je to v rozporu s domovním řádem.

Pokud máte jakékoli dotazy k dění v domě neváhejte napsat na náš mail,nebo vhoďte lístek do schránky společenství.Lístek musí být podepsán.Jinak se tím nebudeme zabývat.

 

Výbor společenství 28.9.2012