nové nájemné

Vážení nájemníci a vlastníci,

 Rádi bychom Vás informovali o problémech na našem domě.

Často se stává,že problémy týkající se bydlení v našem domě,poruchách a ostatních problémech se řeší s nesprávnými lidmi.Musíme Vás opět upozornit,že veškeré problémy týkající se závad a požadavků na různé opravy a úpravy se musí řešit výhradně se správou SVJ.Nikdo Vám nemůže slíbit opravu nebo jakékoli požadavky a to jak vlastníků tak i nájemníků.Původní samospráva SBD již nemá jakoukoli možnost cokoli v domě provádět a zajišťovat.

My se samozřejmě snažíme,aby náš dům byl pořádku a aby v něm vše fungovalo tak,jak by si to všichni přáli.Bohužel není v naši moci procházet denně celý dům a zjišťovat nedostatky.Proto Vás všechny žádáme,abyste nám nahlásili případné závady nedostatky nebo požadavky ,které budeme ihned podle možnosti řešit.

Stále se opakuje situace,že otevíráme vstupní dveře i těm,které naznáme.Jako následek toho jsou potom zničené věci v domě.Příkladem je již několikrát zasklené výplně ve 3 N.P.,vypáčené mříže do sklepa,hrůzostrašný nepořádek na schodišti.Oprava všech těchto i jiných věcí nás stojí mnoho peněz.V nynější době si nemůžeme dovolit plýtvat financemi,kterých není nazbyt.

Díky kamerovému systému se nám podařilo objasnit,kdo zde dělá nepořádek před i za domem a ve vestibulu.Všichni již byli kontaktováni a je vidět,že se situace zlepšila.

Pokud tedy zjistíte nějaký nedostatek jako např.nesvítící světla na patrech,nevhodné nastavení svítidel s čidlem,nebo nezavírání a bouchání vstupních dveří,tak to nahlaste kterémukoli členovi výboru SVJ nebo napište na lístek a vhoďte do schránky společenství.Abychom mohli reagovat na dopisy je nutné,aby byly podepsány.V opačném případě nemůžeme nic dělat a dopis odkládáme.Nevíme s kým jednat.

Díky všímavému nájemníku jsme dnes večer zjistili pohyb bezdomovců v našem domě.Objevili jsme je v 9.N.P. jak se připravovali k přenocování.A právě takoví nám dělají v domě nepořádky.Díky kamerovému systému také víme,kdo je do domu pustil.Bohužel ze zákona nesmíme uvádět jména.S dotyčným bude tato věc projednána.Opravdu se dívejte kolem sebe a v případě,že zjistíte takové jednání,okamžitě to dejte na vědomí komukoli z výboru SVJ aby se sjednal, pořádek.Jedná se také o bezpečnost nás všech.

Věříme,že pokud nebudeme k sobě i domu lhostejní bude se nám líp bydlet a společně ušetříme spoustu peněz za zbytečné opravy.

Pravidelně Vás budeme informovat o dění v domě i kolem domu.

25.3.2013 výbor SVJ

Informace o dopise společnosti ČEZ

Někteří nájemníci,hlavně garsonky,dostali v těchto dnech dopis,ve kterém společnost ČEZ upozorňuje odběratele energie o neoprávněném odběru.Při výměně jističů na našem domě firma provádějící tyto výměny požádala skupinu ČEZ o nahlášení odběrného proudu pro každý byt.Bylo to z důvodu velké nečitelnosti údajů na původních starých jističích.Vzhledem k tomu,že byla podepsána smlouva s firmou,která vše prováděla a ČEZ nedodal podmínky odběru,byly všechny jističe vyměněny podle současných nových norem za jističe s hodnotou 25A.Po urgencích na dodavatelské firmě ČEZ nám stále nebyly tyto odběry nahlášeny.V tomto čase se na společnosti prováděly personální změny a zřejmě byl tento požadavek zapomenut.Nyní při výměně el.hodin byly tyto rozdíly zjištěny.Místo toho,aby ČEZ dodal odběrové podmínky,poslal tyto dopisy.Ihned jsme kontaktovali firmu,která prováděla výměnu,aby vše dala to správného stavu.Firma již obdržela tyto údaje a jističe bude měnit podle jednotlivých smluv.

Takže na tento dopis nereagujte.

Společnost ČEZ zároveň doporučila,aby nájemníci zvážili možnost navýšit si odběr na 25A,což je dnes běžné hlavně u tří pokojových bytů.A to proto,že v bytech je instalováno stále více spotřebičů (pračky,myčky,mikrovlnky,keramické desky),které zvyšují spotřebu.Staré jističe byly ve většině případů vadné a nereagovaly správně.Proto se může stát,že výměnou jističe za původní,třeba 20A,nebude tento jistič schopen tak velkou proudovou zátěž unést a bude vypínat.Je to na zvážení majitele bytu.Za navýšení se platí 200,–Kč za každý 1 ampér jednorázově.Je nutno o navýšení požádat ČEZ a zároveň oznámit tento požadavek na výbor SVJ.To proto,aby se zbytečně neměnil jistič za jiný a potom zpět za silnější.

25.3.2013 výbor SVJ