POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI SVJ

která se koná 20.4.2017 v 18:00 hod ve schůzovní místnosti v suterénu domu.

PROGRAM:

  1. Prezentace
  2. Odsouhlášení programu schůze
  3. Výsledek hospodaření za rok 2016
  4. Odsouhlášení hospodářského výsledku za rok 2016
  5. Plán oprav n arok 2017
  6. Diskuse
  7. Usnesení a závěr