nové nájemné

Vážení nájemníci a vlastníci,

 Rádi bychom Vás informovali o problémech na našem domě.

Často se stává,že problémy týkající se bydlení v našem domě,poruchách a ostatních problémech se řeší s nesprávnými lidmi.Musíme Vás opět upozornit,že veškeré problémy týkající se závad a požadavků na různé opravy a úpravy se musí řešit výhradně se správou SVJ.Nikdo Vám nemůže slíbit opravu nebo jakékoli požadavky a to jak vlastníků tak i nájemníků.Původní samospráva SBD již nemá jakoukoli možnost cokoli v domě provádět a zajišťovat.

My se samozřejmě snažíme,aby náš dům byl pořádku a aby v něm vše fungovalo tak,jak by si to všichni přáli.Bohužel není v naši moci procházet denně celý dům a zjišťovat nedostatky.Proto Vás všechny žádáme,abyste nám nahlásili případné závady nedostatky nebo požadavky ,které budeme ihned podle možnosti řešit.

Stále se opakuje situace,že otevíráme vstupní dveře i těm,které naznáme.Jako následek toho jsou potom zničené věci v domě.Příkladem je již několikrát zasklené výplně ve 3 N.P.,vypáčené mříže do sklepa,hrůzostrašný nepořádek na schodišti.Oprava všech těchto i jiných věcí nás stojí mnoho peněz.V nynější době si nemůžeme dovolit plýtvat financemi,kterých není nazbyt.

Díky kamerovému systému se nám podařilo objasnit,kdo zde dělá nepořádek před i za domem a ve vestibulu.Všichni již byli kontaktováni a je vidět,že se situace zlepšila.

Pokud tedy zjistíte nějaký nedostatek jako např.nesvítící světla na patrech,nevhodné nastavení svítidel s čidlem,nebo nezavírání a bouchání vstupních dveří,tak to nahlaste kterémukoli členovi výboru SVJ nebo napište na lístek a vhoďte do schránky společenství.Abychom mohli reagovat na dopisy je nutné,aby byly podepsány.V opačném případě nemůžeme nic dělat a dopis odkládáme.Nevíme s kým jednat.

Díky všímavému nájemníku jsme dnes večer zjistili pohyb bezdomovců v našem domě.Objevili jsme je v 9.N.P. jak se připravovali k přenocování.A právě takoví nám dělají v domě nepořádky.Díky kamerovému systému také víme,kdo je do domu pustil.Bohužel ze zákona nesmíme uvádět jména.S dotyčným bude tato věc projednána.Opravdu se dívejte kolem sebe a v případě,že zjistíte takové jednání,okamžitě to dejte na vědomí komukoli z výboru SVJ aby se sjednal, pořádek.Jedná se také o bezpečnost nás všech.

Věříme,že pokud nebudeme k sobě i domu lhostejní bude se nám líp bydlet a společně ušetříme spoustu peněz za zbytečné opravy.

Pravidelně Vás budeme informovat o dění v domě i kolem domu.

25.3.2013 výbor SVJ

Informace o dopise společnosti ČEZ

Někteří nájemníci,hlavně garsonky,dostali v těchto dnech dopis,ve kterém společnost ČEZ upozorňuje odběratele energie o neoprávněném odběru.Při výměně jističů na našem domě firma provádějící tyto výměny požádala skupinu ČEZ o nahlášení odběrného proudu pro každý byt.Bylo to z důvodu velké nečitelnosti údajů na původních starých jističích.Vzhledem k tomu,že byla podepsána smlouva s firmou,která vše prováděla a ČEZ nedodal podmínky odběru,byly všechny jističe vyměněny podle současných nových norem za jističe s hodnotou 25A.Po urgencích na dodavatelské firmě ČEZ nám stále nebyly tyto odběry nahlášeny.V tomto čase se na společnosti prováděly personální změny a zřejmě byl tento požadavek zapomenut.Nyní při výměně el.hodin byly tyto rozdíly zjištěny.Místo toho,aby ČEZ dodal odběrové podmínky,poslal tyto dopisy.Ihned jsme kontaktovali firmu,která prováděla výměnu,aby vše dala to správného stavu.Firma již obdržela tyto údaje a jističe bude měnit podle jednotlivých smluv.

Takže na tento dopis nereagujte.

Společnost ČEZ zároveň doporučila,aby nájemníci zvážili možnost navýšit si odběr na 25A,což je dnes běžné hlavně u tří pokojových bytů.A to proto,že v bytech je instalováno stále více spotřebičů (pračky,myčky,mikrovlnky,keramické desky),které zvyšují spotřebu.Staré jističe byly ve většině případů vadné a nereagovaly správně.Proto se může stát,že výměnou jističe za původní,třeba 20A,nebude tento jistič schopen tak velkou proudovou zátěž unést a bude vypínat.Je to na zvážení majitele bytu.Za navýšení se platí 200,–Kč za každý 1 ampér jednorázově.Je nutno o navýšení požádat ČEZ a zároveň oznámit tento požadavek na výbor SVJ.To proto,aby se zbytečně neměnil jistič za jiný a potom zpět za silnější.

25.3.2013 výbor SVJ

Informace k rozsahu úklidu v našem domě

Úklid 1× týdně:

Poschodí

Výtahy

Vestibul v přízemí u výtahů

Přední a zadní vchod + schody

Vstupní vestibul u schránek

Úklid 1 x za měsíc:

Dřevěné madla u zábradlí schodiště

Zametení prostoru pod schody ve sklepě

Úklid 2 x za měsíc:

Schodiště

Dveře v přízemí

Úklid 2 x ročně

zábradlí (leden,červen)

Pokud se z vlastní iniciativy provede úklid z důvodu větší čistoty hlavně v zimních měsících (výtahy,vstupní prostory) není tento úklid odměňován.

15.1.2013 výbor SVJ

Informace pro nájemníky používající internet EVKANET

Pro zkvalitnění přenosu dat a rychlejšímu internetovému spojení po optické síti je v provozu nové zařízení.Z tohoto důvodu bude ke dni 31.12.2012 odpojeno stávající zařízení napojené do původních zásuvek nebo vedení.

Bude nutné přepojení na nově vybudovanou síť.V praxi to znamená přepojit přívodní kabel ze staré zásuvky na novou,nebo odpojit přívodní kabel a zapojit nový do nové zásuvky.

V případě,že původní kabel z důvodu jeho délky nebude možné použít,nabízíme možnost dodání nového kabelu s tím,že si ho připravíte od zásuvky až k zařízení a následně na něj namontujeme nové konektory.

Požadovanou délku kabelu a montáž koncovek zajistí p.Filip ml. po dohodě termínu.Je nutná osobní domluva.

Kabely jsou zajištěny ze zůstatkových zbytků po montáži celé sítě v domě a neplati se za ně.

Od 1.1.2013 již nebude možný provoz na starém vedení.Staré zařízení bude firmou Evkanet zdemontováno a odvezeno.

Informace o výtazích

Byla dokončena rekonstrukce malého osobního výtahu na nový nákladní-červený.Ten byl po zkušební době převzatý a dán do normálního provozu.

Druhý nákladní výtah-modrý byl dokončen,ale do dnešního dne není předán do trvalého provozu.Je tedy stále v omezeném zkušebním provoze.Je to dáno tím,že po vyčistění starých vodítek bylo zjištěno,že na původních vodítkách jsou ve spojích vylomeny jejich spojovací části.Výtah by potom nejezdil potichu,což je znát nyní, a navíc by se ve spojích zadrhoval.Proto je nutno vodítka vyměnit.Nové vodítka jsou již v šachtici a držáky má Liftcomp.Takže v nejbližší době dojde k odstávce modrého výtahu po dobu výměny vodítek.

Následně bude výtah odzkoušen a dán do plného užívání.

Tím dojde ke změnám v přivolávání výtahů.Oba budou opět zpřaženy.To znamená,stisknete-li kterékoli tlačítko jízdy,přijede k Vám nejbližší výtah.Volte vždy ten směr jízdy,kterým chcete jet.

Ve výtahu NEKUŘTE.V případě kouření zareaguje čidlo ,výtah sjede do nejbližší stanice a zůstane do odvětrání stát.Druhý výtah nepřivoláte.

Chcete-li sjet do sklepa je nutno přiložit výtahový čip na platovou plošku s blikající LED diodou a poté stisknout tlačítko do sklepa.Potom výtah sjede do sklepa.Ve sklepě se výtah přivolává stisknutím tlačítka.

O spuštění a převzetí výtahu a jejich kompletním předání Vás budeme včas informovat.

Chraňme si náš majetek.Rekonstrukce stála mnoho našich peněz.Pořádek je vizitka nás všech.

Ú K L I D D O M U

Jak jste si všichni všimli,po celou dobu stavby na našem domě neprobíhal úklid a požádali jsme Vás o udržování pořádku.Na některých podlažích to bylo vpořádku,ale někde jsou nájemníci,kterých se pořádek asi netýká.

 

V dnešní době je již stavba ukončena.Na naši schůzi se odhlasovalo zrušení smlouvy s původní agenturou,protože jsme s ní nebyli spokojeni.Vyvstaly nutně dotazy,kam šly peníze na úklid a proč se poplatek nepřestal vybírat.Změna nájmu (zrušení poplatku a jeho znovunavedení) je spoplatněna služba pro SBD a v podstatě to několikrát do roka ani není možné.Peníze,které se vybíraly nešly nikomu do kapsy,ale do společného fondu a byly převedeny do fondu oprav.Takže to jsou stále naše peníze.

V dnešních dnech se již úklid provádí.Tento úklid provádí paní Grimmová,na kterou se můžete obracet v případě stížnosti k úklidu.

Úklid se provádí přesně podle regulí.Uklízí se 1× týdně,není pevně stanoven den ani hodina úklidu.

Žádáme Vás o dodržování pořádku v domě.Nevyhazujte letáky ve vestibulu na zem.Nikdo není povinen to uklízet.Pokud letáky nechcete,napište si na schránku,že Vám je nemají vhazovat.

Dále upozorňujeme,že odkládání domovního odpadu (smetí) na chodbu domu je proti hygienickým normám a ohrožuje zdraví lidí,nemluvě o tom,že se zde mohou objevit myši nebo potkani,jak to bylo v dřívější době.Také je to v rozporu s domovním řádem.

Pokud máte jakékoli dotazy k dění v domě neváhejte napsat na náš mail,nebo vhoďte lístek do schránky společenství.Lístek musí být podepsán.Jinak se tím nebudeme zabývat.

 

Výbor společenství 28.9.2012