Informace – 2013

Vážení nájemníci,

Rádi bychom se s Vámi podělili o tom,co špatného se na našem domě objevuje.V této době se opět jako v minulosti začíná projevovat ona zlá vlastnost některých nájemníků.Je to hlavně závist,pomlouvání a nezájem o dění na domě.

Tyto nešvary se již v minulosti objevovali.Vše bylo špatné,nic se nedělalo dobře,mluvíme zde o práci výboru domovní samosprávy a nikdo neměl zájem cokoli pro dům dělat.Tuto část společného soužití jsme ale přežili jen díky několika lidem,kterým nebylo jedno,jak se tady žije.Vzpomeňte si jen,kolik lidí se zúčastňovalo brigád.Byli to vždy jedni a ti samí lidé.Ostatní poznali,že pomlouváním nic nezmůžou a zvítězí zdravý rozum.

Časem se ale i lidé odstěhovali a přišli noví.Zavládl tady klid a pracovalo se líp.Dnes se situace opakuje.Jsou mezi námi opět lidé,kteří se nastěhovali později a dovedou pouze kritizovat.

Z nájemníků se stala většina vlastníky bytů a doba nás přiměla i ze zákona utvořit společenství vlastníků.Jaká to byla práce jsme Vám na shromáždění říkali.Byl ustaven výbor,který jste si svobodně zvolili.Sami ve výboru jsme si říkali,že to nebude problém.Opak byl pravdou.Začínali jsme s tím nejhorším.Zajistit už rozpracovanou akci revitalizace domu a s tím i další práce na domě.Byl to nepředstavitelný kolotoč jednání s dodavateli a bankami.Mnohokrát jsme jednali na výboru do půlnoci,kde jsme projednávali smlouvy .Nakonec se nám podařilo to,proč jsme se do toho dali.Podařilo se nám snížit rozpočet na stavbu a ještě jsme do této akce zařadili další vylepšení v domě.Zajistili jsme satelitní příjem do všech bytů,ve všech bytech jsme instalovali internet a dohodli jsme se na montáži kamerového systému.Kamerový systém nám dal opravdu zabrat.Probíhalo mnoho jednání s úřadem pro ochranu osobních údajů,museli jsme každou kameru zdůvodnit.Nakonec jsme dostali registraci a mohli jsme systém spustit.

Vyjednali jsme nejmodernější výtahy,které již nejsou tak hlučné,protože nepoužívají převodovku s brzdou,to byl hlavní důvod hlučnosti.Momentálně máme problémy s hlučností výtahových dveří.Tato věc je nahlášena jako reklamace a je v řízení.Na dveře se přijedou podívat přímo z výrobního závodu z Německa.

Podařilo se nám refinancovat náš úvěr.Přešli jsme do jiné banky a zkrátili jsme dobu splácení,snížili splátky a hlavně ušetřili dost peněz.

Všechny tyto jednání byly velice náročné na čas a tak se také stávalo,že jsme udělali i nějaké chyby.

A opět se na našem domě objevily špatnosti.Závist,zloba a pomluvy.Nebudeme již zde hovořit o anonymech.Jednou z nájemníků je p.Zábelová,které snad vadí vše,co se na domě provádí.V loňském roce napadla výbor,že jsme mafie,která si dělá v domě co chce a že se snažíme vytunelovat dům.Připadá nám to úsměvné,protože všechny finance jsou dostupné všem a kdykoli je možno prohlédnout si financování.A navíc naše finance spravuje smluvně SBD Poruba a my sami nemáme možnost jakékoli manipulace s penězi.Podle jejího sdělení mají nájemníci strach cokoli říkat proti výboru SVJ.Situace byla tak napjatá,že jsme uvažovali o podání trestního oznámení.Nechtěli jsme ale vést vše ihned do extrémů.Dnes zjišťujeme,že to byla chyba.Důrazně upozorňujeme,že členové ani výbor nebude nečinný k takovým projevům pomluv a bude konat v souladu se zákonem.Zároveň apelujeme na všechny,aby ignorovali tyto pomluvy a aby opět zvítězil zdravý rozum.Nedávejme takovým lidem místo kolem sebe.

 

 

Co se týče pořádku a klidu v domě:

 

Nejhorší situace v domě je ve 3 N.P.,kde jsou velice často rozbité výplně ve dveřích a dělicích stěnách.Nemluvě o popsaných a „počůraných“ schodech a zdech.Oprava těchto věcí nás stojí nemalé peníze.V každém případě je nutné,pokud se bude něco dít v tomto patře,napsat dopis na obecní úřad,nemusíte se podepisovat,a ten zajistí nápravu.Je třeba ale neustále psát.Za ničení našeho majetku je zodpovědný majitel bytu,se kterým bude následně provedeno správní řízení a pokud nebude sjednána náprava bude přikročeno k finančním sankcím.Právě proto jsme si na shromáždění odsouhlasili montáž kamery,která bude monitorovat inkriminované místo a záznam může být poskytnut k dalším jednáním.Čím více si budete stěžovat,tím dříve dosáhneme klidu.

Při poslední požární kontrole nám bylo sděleno,že není funkční nouzové osvětlení a je porušován požární řád tím,že na poschodích u bytů jsou umístěny různé věci.Nábytek ,skříňky a pod.Jedná se o únikový prostor,kde nesmí být nic postaveno.Hrozila nám pokuta ve výši 250.000,–Kč.

V dnešní době je již namontováno nové nouzové osvětlení,které splňuje všechny požadavky PO.

Na základě elektro revizí jsme povinni vyměnit hlavní stoupací vedení v domě.Mělo se to provádět ještě letos.Vzhledem k tomu,že by bylo nutné vypnou přívod el.energie v celém domě dopoledne každý den v týdnu,jsme se rozhodli tuto akci,která se měla provádět začátkem prosince přesunout na březen příštího roku.Bohužel je to nepříjemný zásah do života v domě,ale z bezpečnostních důvodů se to musí provést.Žádáme Vás proto o shovívavost při provádění těchto prací.

Na závěr této informace bychom Vám chtěli říct,že výbor SVJ je tady pro Vás.Pokud budete mít jakékoli připomínky jak k výboru,tak k dění v domě,neváhejte a přijďte nás informovat.Nestavíme se do role nadřazených,jak to roznáší někteří nájemníci,ale do role obhájců Vašich práv.

Rádi si poslechneme Vaše názory a přeneseme je do praxe.Není pravda,že jsme klan v domě,kterého se musí nájemníci bát.Je to jen výmysl chorobných myslí některých našich spolubydlících.

Musíme důrazně říct,že přilepené lístky se stížnostmi ,které nejsou podepsány nemůžeme řešit,protože nevíme s kým jednat.S anonymy nekomunikujeme.

Věříme,že těmito informacemi jsme Vás informovali naši práci ve výboru a sami si uděláte svůj obrázek o některých našich nájemnících.

V žádném případě již nebudeme komunikovat anonymně a budeme vždy uvádět jména těch,kteří se budou snažit rozvracet klid v domě a šířit nesmyslné pomluvy v jakémkoli znění.

Je přece zbytečné dělat si navzájem problémy.My jako výbor společenství jsme nikdy nešli proti Vám a vždy jsme se snažili a budeme se snažit Vám pomoci v jakémkoli problému.Mnoho nájemníků,kteří se v minulosti na nás obrátili byli spokojeni s vyřešením podaných problémů.

Uvítáme jakýkoli podnět a připomínku ke zlepšení naši práce.

 

Výbor Společenství Francouzská 65

Parkovani – informace

Zástupce nájemníků protějšího domu p.Holek inicioval jednání na Úřadě městského obvodu Poruba,týkající se rozšíření parkovacích míst v areálu našich domů.Výsledkem bylo několik připomínkových jednání na úřadě ze kterých vznikl návrh na stavbu rozšíření parkovišť.Na přiloženém výkrese je vidět návrh na parkoviště kolem našeho domu.Na zadním parkovišti bude zrušen středový travnatý pruh a automobily budou stát ve čtyřech řadách proti sobě.Další návrh počítá s vybudováním parkoviště P16 a P14.Byl také podán návrh na přemístění kontejnerů na odpad blíže k ul.Francouzská.

parkoviste0001

Parkování připomínky

 Společenství Francouzská 65 Francouzská 6019/65

708 00 Ostrava – Poruba

Úřad městského obvodu Poruba

p.Gregor

Věc:vyjádření k systému parkování ul.Francouzská

Po provedení průzkumu a diskusí s nájemníky našeho domu,byly podány následující připomínky k situaci parkování u bytového domu Francouzská 6019/65 takové:

Nájemníci nesouhlasí se stavbou parkoviště P16,které zasahuje do blízkosti dětského hřiště a pod balkony našeho domu.Taktéž nesouhlasí s pokácením stromů v blízkosti hřiště pro děti.Je to jediné místo,kde je možno při hlídání dětí být ve stínu.Vzhledem k tomu,že parkoviště je v těsné blízkosti hřiště,je zde nebezpečí ničení automobilů při hrách s balóny.Toto parkoviště by bylo podle našeho názoru poloprázdné a tedy zbytečné.

Naše rozhodnutí je toto parkoviště č.P16 nebudovat.

Na dětském hřišti by bylo nutné postavit nové pískoviště větších rozměrů,protože zrušením všech ostatních pískovišť se všichni přesunou na toto původní,které by svou kapacitou nestačilo.

Další připomínka je ta,že likvidací betonových zdí v celém areálu všech domů byly odstraněny veškeré lavičky,které nyní chybí.Proto by bylo doplnit v tomto areálu i lavičky.Úřad by měl přehodnotit také postavení odpadkového koše před domem Francouzská 6019 a přemístit jej k dětskému hřišti.Nynější poloha je nesmyslná.

Nájemníci také nesouhlasí s přemístěním kontejnerového stání K1 blíže k ulici Francouzská.Lepší řešení je ukrýt kontejnery do dřevěného boxu jako to je v areálu Nové Poruby u soudu.

Nájemníci našeho domu budou prosazovat,aby byly naše připomínky akceptovány.

Ostrava-Poruba dne 18.6.2013 Výbor společenství Francouzská 65

 Bankovní spojení: ČSOB Ostrava č.ú.249181871

IČO 29391971

Společnost je zapsaná u Krajského soudu Ostrava v oddílu S,vložka č.7369

parkoviste0001

nové nájemné

Vážení nájemníci a vlastníci,

 Rádi bychom Vás informovali o problémech na našem domě.

Často se stává,že problémy týkající se bydlení v našem domě,poruchách a ostatních problémech se řeší s nesprávnými lidmi.Musíme Vás opět upozornit,že veškeré problémy týkající se závad a požadavků na různé opravy a úpravy se musí řešit výhradně se správou SVJ.Nikdo Vám nemůže slíbit opravu nebo jakékoli požadavky a to jak vlastníků tak i nájemníků.Původní samospráva SBD již nemá jakoukoli možnost cokoli v domě provádět a zajišťovat.

My se samozřejmě snažíme,aby náš dům byl pořádku a aby v něm vše fungovalo tak,jak by si to všichni přáli.Bohužel není v naši moci procházet denně celý dům a zjišťovat nedostatky.Proto Vás všechny žádáme,abyste nám nahlásili případné závady nedostatky nebo požadavky ,které budeme ihned podle možnosti řešit.

Stále se opakuje situace,že otevíráme vstupní dveře i těm,které naznáme.Jako následek toho jsou potom zničené věci v domě.Příkladem je již několikrát zasklené výplně ve 3 N.P.,vypáčené mříže do sklepa,hrůzostrašný nepořádek na schodišti.Oprava všech těchto i jiných věcí nás stojí mnoho peněz.V nynější době si nemůžeme dovolit plýtvat financemi,kterých není nazbyt.

Díky kamerovému systému se nám podařilo objasnit,kdo zde dělá nepořádek před i za domem a ve vestibulu.Všichni již byli kontaktováni a je vidět,že se situace zlepšila.

Pokud tedy zjistíte nějaký nedostatek jako např.nesvítící světla na patrech,nevhodné nastavení svítidel s čidlem,nebo nezavírání a bouchání vstupních dveří,tak to nahlaste kterémukoli členovi výboru SVJ nebo napište na lístek a vhoďte do schránky společenství.Abychom mohli reagovat na dopisy je nutné,aby byly podepsány.V opačném případě nemůžeme nic dělat a dopis odkládáme.Nevíme s kým jednat.

Díky všímavému nájemníku jsme dnes večer zjistili pohyb bezdomovců v našem domě.Objevili jsme je v 9.N.P. jak se připravovali k přenocování.A právě takoví nám dělají v domě nepořádky.Díky kamerovému systému také víme,kdo je do domu pustil.Bohužel ze zákona nesmíme uvádět jména.S dotyčným bude tato věc projednána.Opravdu se dívejte kolem sebe a v případě,že zjistíte takové jednání,okamžitě to dejte na vědomí komukoli z výboru SVJ aby se sjednal, pořádek.Jedná se také o bezpečnost nás všech.

Věříme,že pokud nebudeme k sobě i domu lhostejní bude se nám líp bydlet a společně ušetříme spoustu peněz za zbytečné opravy.

Pravidelně Vás budeme informovat o dění v domě i kolem domu.

25.3.2013 výbor SVJ

Informace o dopise společnosti ČEZ

Někteří nájemníci,hlavně garsonky,dostali v těchto dnech dopis,ve kterém společnost ČEZ upozorňuje odběratele energie o neoprávněném odběru.Při výměně jističů na našem domě firma provádějící tyto výměny požádala skupinu ČEZ o nahlášení odběrného proudu pro každý byt.Bylo to z důvodu velké nečitelnosti údajů na původních starých jističích.Vzhledem k tomu,že byla podepsána smlouva s firmou,která vše prováděla a ČEZ nedodal podmínky odběru,byly všechny jističe vyměněny podle současných nových norem za jističe s hodnotou 25A.Po urgencích na dodavatelské firmě ČEZ nám stále nebyly tyto odběry nahlášeny.V tomto čase se na společnosti prováděly personální změny a zřejmě byl tento požadavek zapomenut.Nyní při výměně el.hodin byly tyto rozdíly zjištěny.Místo toho,aby ČEZ dodal odběrové podmínky,poslal tyto dopisy.Ihned jsme kontaktovali firmu,která prováděla výměnu,aby vše dala to správného stavu.Firma již obdržela tyto údaje a jističe bude měnit podle jednotlivých smluv.

Takže na tento dopis nereagujte.

Společnost ČEZ zároveň doporučila,aby nájemníci zvážili možnost navýšit si odběr na 25A,což je dnes běžné hlavně u tří pokojových bytů.A to proto,že v bytech je instalováno stále více spotřebičů (pračky,myčky,mikrovlnky,keramické desky),které zvyšují spotřebu.Staré jističe byly ve většině případů vadné a nereagovaly správně.Proto se může stát,že výměnou jističe za původní,třeba 20A,nebude tento jistič schopen tak velkou proudovou zátěž unést a bude vypínat.Je to na zvážení majitele bytu.Za navýšení se platí 200,–Kč za každý 1 ampér jednorázově.Je nutno o navýšení požádat ČEZ a zároveň oznámit tento požadavek na výbor SVJ.To proto,aby se zbytečně neměnil jistič za jiný a potom zpět za silnější.

25.3.2013 výbor SVJ

Informace k rozsahu úklidu v našem domě

Úklid 1× týdně:

Poschodí

Výtahy

Vestibul v přízemí u výtahů

Přední a zadní vchod + schody

Vstupní vestibul u schránek

Úklid 1 x za měsíc:

Dřevěné madla u zábradlí schodiště

Zametení prostoru pod schody ve sklepě

Úklid 2 x za měsíc:

Schodiště

Dveře v přízemí

Úklid 2 x ročně

zábradlí (leden,červen)

Pokud se z vlastní iniciativy provede úklid z důvodu větší čistoty hlavně v zimních měsících (výtahy,vstupní prostory) není tento úklid odměňován.

15.1.2013 výbor SVJ