Zápis ze shromáždění vlastníků – 2.4.2015

V souladu se stanovami . . .

V souladu se stanovami Společenství,  svolává výbor Společenství na den 21.4.2015 v 18.00 hod.

Zasedání shromáždění vlastníků za účasti notáře

Program:

  1. Prezentace + přivítání paní notářky
  2. Odsouhlasení programu shromáždění
  3. Sdělení, zda je shromáždění usnášeníschopné
  4. Schválení nových stanov dle NOZ
  5. Výsledek hospodaření domu za rok 2014
  6. Diskuse
  7. Usnesení a závěr

Schůze se koná ve schůzovací místnosti v suterénu domu.

Shromáždění je povinné (viz stanovy). Pokud nebude účast min.75%, bude se muset konat v náhradním termínu a vzniknou další nemalé náklady, které platíme ze společného účtu!!! Žádáme o dochvilnost!

KDO SE NEBUDE MOCI ZÚČASTNIT SCHŮZE, MŮŽE SI VYZVEDNOUT NA VÝBORU SVJ PLNOU MOC K POVĚŘENÍ SVÉHO ZÁSTUPCE (musí být členem SVJ)

Nájemníkům dáno na vědomí dne 1.4.2015

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *